Soffa i 5K : Wythnos 4, Rhediad 2

April 18th, 2019 · 31 mins 12 secs

About this Episode

Rhywbeth newydd heddiw wrth i’r patrwm rhedeg newid. Mae Rae yn eich gwthio chi i redeg am ddeng munud, cerdded am ddau funud, gwneud hynny dwywaith, ac yna rhedeg am bum munud heb stopio. Ydych chi'n barod am yr her?

Something new today, with a change in the running pattern. Rae encourages you to run for 10 minutes, walk for two minutes, repeat and then run for 5 minutes without stopping. Are you ready?