Soffa i 5K : Wythnos 7, Rhediad 1

May 11th, 2019 · 1 hr 10 secs

About this Episode

Ar ôl llwyddo i redeg 5K, yr her nawr yw gwella eich amser o gwblhau'r pellter. Beth am geisio rhedeg yr holl ffordd?

After running the 5K, the challenge now is to improve your time. How about trying to run the whole distance?