Soffa i 5K : Wythnos 2, Rhediad 3

April 12th, 2019 · 26 mins 5 secs

About this Episode

Bydd Rae yn eich gwthio chi yn y sesiwn cardio cyn y penwythnos. Felly byddwch chi'n rhedeg am 5 munud ac yn cerdded am 3 munud x 3 gwaith.

In this episode, Rae will be pushing you further in your last cardio session of the week. You'll run for 5 minutes and walk for 3 minutes x 3 times.