Ffit Cymru - Soffa i 5K

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid.

About the show

Cynllun Soffa i 5km Rae Carpenter ar gyfer FFITCymru

Mae cynllun cardio Rae yn rhaglen i’ch cael chi o’r soffa i redeg 5km mewn cyfnod o 6 wythnos.
Mae’r cynllun yn cynnwys cerdded a jogian/rhedeg mewn ysbeidiau (intervals). Maen nhw'n ysbeidiau cynyddol – i chi allu canolbwyntio ar yr amser yr ydych chi’n gallu jogian/rhedeg, yn hytrach na'r pellter. Wrth i chi gynyddu ar eich cyflymdra yn ystod yr amser jogian/rhedeg fe fyddwch yn naturiol yn gwella ar eich pellter.
Byddwch yn cwblhau 3 diwrnod o cardio yr wythnos os ydych chi’n dilyn cynllun un o’r pum arweinydd (ynghyd â’u cynllun ymwthiant). Ac felly fe fyddwch yn adeiladu ar eich ffitrwydd a'ch cryfder dros yr wythnosau nesaf fel eich bod chi’n gallu cwblhau’r 5km. Mae’r cynllun yn gweithio! Rhowch ffydd ynddi! Ac ewch amdani!

This is a Welsh language podcast which accompanies the S4C Show, FFIT Cymru. Rae Carpenter's cardio plan is a programme to get you off your sofa and running 5k within 6 weeks. The plan includes walking and jogging intervals which focus on increasing the time you spend moving, and not the distance. As you increase your speed, you will naturally increase your distance.

Ffit Cymru - Soffa i 5K on social media

Episodes

 • Soffa i 5K : Wythnos 2, Rhediad 2

  April 7th, 2019  |  25 mins 48 secs
  ffit cymru, ffitrwydd, rhedeg, s4c, trawsnewid

  Mae hi'n tynnu at derfyn yr ail wythnos, felly mi fydd Rae yn eich gwthio chi yn y sesiwn cardio cyn y penwythnos!

  As week two draws to an end, Rae wants you to push harder before the weekend!

 • Soffa i 5K : Wythnos 2, Rhediad 1

  April 7th, 2019  |  31 mins 56 secs
  ffit cymru, ffitrwydd, rhedeg, s4c, trawsnewid

  Dyma'r ail wythnos o ymarferion cardio felly mi fydd pethau fymryn yn anoddach yr wythnos hon!

  With the first week of FFIT Cymru completed, it's time to take it up a notch on cardio day!

 • Soffa i 5K : Wythnos 1, Rhediad 2

  March 29th, 2019  |  31 mins 56 secs
  ffit cymru, ffitrwydd, rhedeg, s4c, trawsnewid

  Heddiw rydym ni'n parhau ar ein taith o'r soffa i 5km.
  Today we continue our journey from Sofa to 5km.

 • Soffa i 5K : Wythnos 1, Rhediad 1

  March 18th, 2019  |  22 mins 12 secs
  ffit cymru, ffitrwydd, rhedeg, s4c, trawsnewid

  Heddiw rydym ni'n cychwyn ar ein taith o'r soffa i 5km.
  Today we start our journey from Sofa to 5km.

 • Soffa i 5K : Cyflwyniad

  March 15th, 2019  |  1 min
  ffit cymru, ffitrwydd, rhedeg, s4c, trawsnewid

  Dilynwch gynllun Soffa i 5K trwy wrando ar bodlediad FFIT Cymru gydag ein harbenigwr ffitrwydd, Rae Carpenter.
  Follow FFIT Cymru's 6-week Sofa to 5k plan with our fitness expert, Rae Carpenter.