Ffit Cymru - Soffa i 5K

Ffitrwydd. Iechyd. Trawsnewid.

About the show

Cynllun Soffa i 5km Rae Carpenter ar gyfer FFITCymru

Mae cynllun cardio Rae yn rhaglen i’ch cael chi o’r soffa i redeg 5km mewn cyfnod o 6 wythnos.
Mae’r cynllun yn cynnwys cerdded a jogian/rhedeg mewn ysbeidiau (intervals). Maen nhw'n ysbeidiau cynyddol – i chi allu canolbwyntio ar yr amser yr ydych chi’n gallu jogian/rhedeg, yn hytrach na'r pellter. Wrth i chi gynyddu ar eich cyflymdra yn ystod yr amser jogian/rhedeg fe fyddwch yn naturiol yn gwella ar eich pellter.
Byddwch yn cwblhau 3 diwrnod o cardio yr wythnos os ydych chi’n dilyn cynllun un o’r pum arweinydd (ynghyd â’u cynllun ymwthiant). Ac felly fe fyddwch yn adeiladu ar eich ffitrwydd a'ch cryfder dros yr wythnosau nesaf fel eich bod chi’n gallu cwblhau’r 5km. Mae’r cynllun yn gweithio! Rhowch ffydd ynddi! Ac ewch amdani!

This is a Welsh language podcast which accompanies the S4C Show, FFIT Cymru. Rae Carpenter's cardio plan is a programme to get you off your sofa and running 5k within 6 weeks. The plan includes walking and jogging intervals which focus on increasing the time you spend moving, and not the distance. As you increase your speed, you will naturally increase your distance.

Ffit Cymru - Soffa i 5K on social media

Episodes

 • Soffa i 5K : Wythnos 7, Rhediad 3

  May 11th, 2019  |  1 hr 11 secs
  ffit cymru, ffitrwydd, rhedeg, s4c, trawsnewid

  Dyma ddiwrnod olaf y cynllun rhedeg, ac unwaith eto fyddwch chi'n ceisio gwella amser i chi gwblhau'r her 5K.

  Today is the last day of the sofa to 5K plan, and once again you'll try and improve your time.

 • Soffa i 5K : Wythnos 7, Rhediad 2

  May 11th, 2019  |  1 hr 2 mins
  ffit cymru, ffitrwydd, rhedeg, s4c, trawsnewid

  Unwaith eto heddiw, fyddwch chi'n ceisio gwella eich amser o redeg y 5K.

  Again, you'll try and improve your time of running the 5K today.

 • Soffa i 5K : Wythnos 7, Rhediad 1

  May 11th, 2019  |  1 hr 10 secs
  ffit cymru, ffitrwydd, rhedeg, s4c, trawsnewid

  Ar ôl llwyddo i redeg 5K, eich sialens heddiw yw gwella eich amser o gwblhau'r pellter.

  After running the 5K, your challenge now is to improve your time.

 • Soffa i 5K : Wythnos 6, Rhediad 3

  May 4th, 2019  |  1 hr 2 mins
  ffit cymru, ffitrwydd, rhedeg, s4c, trawsnewid

  Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd - amser i chi gwblhau 5K!

  The big day has arrived - it's time for you to run the 5K!

 • Soffa i 5K : Wythnos 6, Rhediad 2

  May 4th, 2019  |  39 mins 53 secs
  ffit cymru, ffitrwydd, rhedeg, s4c, trawsnewid

  Heddiw, fe fyddwch chi'n rhedeg mor bell ac y gallwch am 15 munud, cerdded am 1 munud ac ailadrodd unwaith eto. Mi fyddwch chi'n rhedeg am 5 munud ar y diwedd cyn gorffen.

  Today, you'll run as far as you can for 15 minutes, walk for 1 minute and repeat once more. To finish, you'll run for an extra 5 minutes.

 • Soffa i 5K : Wythnos 6, Rhediad 1

  May 4th, 2019  |  34 mins 46 secs
  ffit cymru, ffitrwydd, rhedeg, s4c, trawsnewid

  Eich her ar gyfer heddiw fydd i redeg mor bell ac y gallwch am 15 munud, cerdded 1 munud ac ailadrodd unwaith eto.
  Your challenge for today is to run as far as you can for 15 minutes, walk for 1 minute and repeat once again.

 • Soffa i 5K : Wythnos 5, Rhediad 3

  April 26th, 2019  |  32 mins 3 secs

  Ydych chi'n barod i redeg am 8 munud a cherdded am 2 funud? Gwnewch hyn 3 gwaith.
  Bydd Rae yn eich annog i wella eich pellter heddiw, a chynyddu eich cyflymdra.

  Are you ready to run for 8 minutes and walk for 2 minutes? Repeat this 3 times.
  Today, Rae encourages you to improve your distance and increase your speed.

 • Soffa i 5K : Wythnos 5, Rhediad 2

  April 26th, 2019  |  35 mins 4 secs
  ffit cymru, ffitrwydd, rhedeg, s4c, trawsnewid

  Gyda'r her o gwblhau'r 5K yn agosáu, mae Rae am osod sialens i chi redeg am 12 munud, cerdded am 2 funud a gwneud hyn 2 waith - cyn gorffen trwy redeg am 5 munud heb stopio ar y diwedd. Ydych chi'n barod?

  As the 5K challenge approaches, Rae challenges you to run for 12 minutes and walk for 2 minutes. Repeat this twice before running for 5 minutes at the end. Are you ready?

 • Soffa i 5K : Wythnos 5, Rhediad 1

  April 26th, 2019  |  31 mins 52 secs
  ffit cymru, ffitrwydd, rhedeg, s4c, trawsnewid

  Heddiw, byddwch yn rhedeg am 9 munud ac yn cerdded am 1 munud. Gwnewch hyn 3 gwaith.
  Y tro yma, beth am fynd i redeg gyda ffrind neu aelod o'r teulu?

  Today, you'll run for 9 minutes and walk for 1 minute. Repeat this 3 times.
  To change things up a little, how about persuading a friend or family member to accompany you on your run?

 • Soffa i 5K : Wythnos 4, Rhediad 1.

  April 18th, 2019  |  32 mins 3 secs
  ffit cymru, ffitrwydd, rhedeg, s4c, trawsnewid

  Ydych chi’n barod i redeg am wyth munud eto?!
  Dyna fydd yr her heddiw - wyth munud o redeg, cerdded am ddau funud, ac ail adrodd hyn dair gwaith. Cyfanswm o hanner awr.

  You'll be running for 8 minutes again today, walking for 2 minutes and repeating this three times

 • Soffa i 5K : Wythnos 4, Rhediad 3

  April 18th, 2019  |  32 mins 3 secs
  ffit cymru, ffitrwydd, rhedeg, s4c, trawsnewid

  Rhedeg am 8 munud, cerdded am 2 funud x 3 o weithiau.
  Run for 8 minutes, walk for 2 minutes. Repeat 3 times.

 • Soffa i 5K : Wythnos 4, Rhediad 2

  April 18th, 2019  |  31 mins 12 secs
  ffit cymru, ffitrwydd, rhedeg, s4c, trawsnewid

  Rhywbeth newydd heddiw wrth i’r patrwm rhedeg newid. Rhedeg am 10 munud, cerdded am 2 funud. Gwnewch hynny dwywaith cyn rhedeg am bum munud heb stopio.
  Run for 10 mins and walk for 2 mins. Repeat this twice before you finish with a 5 minute run without stopping.

 • Soffa i 5K : Wythnos 3, Rhediad 3

  April 15th, 2019  |  32 mins 6 secs
  ffit cymru, ffitrwydd, rhedeg, s4c, trawsnewid

  Â chithau hanner ffordd at gyflawni eich her o redeg 5K, mae Rae yn eich gwthio unwaith eto!

  As you're halfway towards training for your 5K park run, Rae pushes your limit once more!

 • Soffa i 5K : Wythnos 3, Rhediad 2

  April 15th, 2019  |  32 mins 42 secs
  ffit cymru, ffitrwydd, rhedeg, s4c, trawsnewid

  Â chithau hanner ffordd at gyflawni eich her o redeg 5K, mae Rae yn eich gwthio unwaith eto!

  As you're halfway towards training for your 5K park run, Rae pushes your limit once more!

 • Soffa i 5K : Wythnos 3, Rhediad 1.

  April 15th, 2019  |  28 mins 59 secs
  ffit cymru, ffitrwydd, rhedeg, s4c, trawsnewid

  Â hithau'n drydydd wythnos her FFIT Cymru bellach, mi fydd yr ymarferion cardio yn anoddach fyth!

  It's the third week of your FFIT Cymru cardio challenge - and this is the toughest week yet!

 • Soffa i 5K : Wythnos 2, Rhediad 3

  April 12th, 2019  |  26 mins 5 secs
  ffit cymru, ffitrwydd, rhedeg, s4c, trawsnewid

  Mae hi'n tynnu at derfyn yr ail wythnos, felly mi fydd Rae yn eich gwthio chi yn y sesiwn cardio cyn y penwythnos!